Home » Rechtsgebieden » Verbintenissenrecht » Contract beëindigen

Contract beëindigen

 

Afspraken moeten worden nagekomen. Dit beginsel is de grondslag van ons contractenrecht. Toch kan het zijn dat u een contract wenst te beëindigen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunt u het contract soms opzeggen. Welke voorwaarden hiervoor gelden is meestal geregeld in uw contract of de algemene voorwaarden.

 

Wanneer iemand zijn overeenkomst niet nakomt kan de overeenkomst worden ontbonden. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan gesteld. Zo moet er sprake zijn van een duidelijke tekortkoming bij de andere partij, waarbij ontbinding ook gerechtvaardigd is. Als de overeenkomst nog kan worden nagekomen zal de andere partij eerst in verzuim  moeten zijn. Het kan dus nodig zijn de andere partij in gebreke te stellen.

 

 

Verbintenissenrecht, contract, algemene voorwaarden, contract opzeggen, opzeggen, contract beëindigen, jurist, juridisch advies, opzegtermijn, verzuim, misbruik van omstandigheden

Ook als een contract onterecht tot stand is gekomen kan deze worden beëindigd. Denk hierbij aan bedreiging of misbruik van omstandigheden. In zulke gevallen wilde u de overeenkomst niet echt afsluiten en heeft u de mogelijkheid deze te vernietigen.

 

Deze opties gelden voor de contracten in het algemeen. Er zijn echter ook contracten waarvoor specifieke regels gelden. Denk hierbij aan een arbeidsovereenkomst of een koop op afstand. Ook zijn er vaak andere oplossingen mogelijk. Ik bespreek graag de opties met u!