Home » Rechtsgebieden » Privacy » Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

 

Binnen uw bedrijf zult u waarschijnlijk gebruik maken van personen of diensten die gegevens voor u verwerken. Denk aan een boekhouder, of een systeem als dropbox of google analytics. Als u persoonlijke gegevens aan hen doorgeeft zult met hen moeten overeenkomen dat ze op een goede manier omgaan met de door u aangeleverde gegevens. Daarvoor kunt u een verwerkersovereenkomst afsluiten, maar het kan ook worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

 

Een groot deel van de inhoud van deze overeenkomst komt overeen met uw Privacyverklaring. Kijk naar het soort gegevens, het doel en de duur van de verwerking. Ook hier dient gekeken te worden naar de beveiliging van de persoonsgegevens, het delen met derden en de geheimhoudingsplicht van de werknemers van de verwerker.

 

AVG, privacy, verwerkers, verwerkersovereenkomst, verwerken persoonsgegevens, datalek, juridisch advies, opstellen verwerkersovereekomst

Verder dienen er procedures vastgelegd te worden voor het geval de consument beroep doet op zijn rechten en procedures in het geval van een datalek.

 

Mocht u nog vragen hebben over de verwerkersovereenkomst kunt u contact met me opnemen. Ik kan ook een overeenkomst voor u opstellen, toegesneden op uw bedrijf.