Home » Rechtsgebieden » Privacy » Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Hierbij is het voornamelijk van belang het doel voor ogen te houden: waarom bewaart u de persoonsgegevens. Maak een overzicht van al de gegevens die u bewaart en geef aan op welke grondslag u dat doet. Besteed hierbij ook aandacht aan de gegevens die u verwerkt door gebruik van cookies.

 

Het is logisch dat uw klant niet wil dat zijn gegevens op straat komen te liggen. Zorg dus dat de gegevens goed beveiligd zijn, dat u ze niet zomaar met anderen deelt en beschrijf dit ook in uw privacyverklaring. Zorg dat u verwerkersovereenkomsten afsluit met andere partijen die de persoonlijke gegevens verwerken.

 

Privacy, AVG, gegevensbescherming, privacyverklaring, privacystatement, toetsen privacy, juridisch advies, persoonlijke gegevens, bewaartermijn, rechten consument

U mag de gegevens niet altijd bewaren, het mag zelfs niet langer dan nodig is. Bepaal voor ieder soort gegeven een bewaartermijn en stel uw systeem erop in dat u de gegevens ook verwijdert na deze termijn.

 

Consumenten hebben bepaalde rechten met betrekking tot de bescherming van hun privacy. Neem dit ook op in uw privacyverklaring en zorg voor een interne klachtenprocedure. Geef ook aan waar de consument terecht kan wanneer u er samen niet uitkomt.

 

Wanneer u wenst kan ik een privacyverklaring voor u opstellen. Wanneer u al een privacyverklaring heeft kan ik deze voor u beoordelen. Neem nu contact op voor meer informatie.