Home » Rechtsgebieden » Privacy » Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Hierbij is het voornamelijk van belang het doel voor ogen te houden: waarom bewaar je de persoonsgegevens. Maak een overzicht van al de gegevens die je bewaart en geef aan op welke grondslag je dat doet. Besteed hierbij ook aandacht aan de gegevens die je verwerkt door gebruik van cookies.

 

Het is logisch dat jouw klant niet wil dat zijn gegevens op straat komen te liggen. Zorg dus dat de gegevens goed beveiligd zijn, dat je ze niet zomaar met anderen deelt en beschrijf dit ook in je privacyverklaring. Zorg dat je verwerkersovereenkomsten afsluit met andere partijen die de persoonlijke gegevens verwerken.

 

Privacy, AVG, gegevensbescherming, privacyverklaring, privacystatement, toetsen privacy, juridisch advies, persoonlijke gegevens, bewaartermijn, rechten consument

Je mag de gegevens niet altijd bewaren, het mag zelfs niet langer dan nodig is. Bepaal voor ieder soort gegeven een bewaartermijn en stel jouw systeem erop in dat je de gegevens ook verwijdert na deze termijn.

 

Consumenten hebben bepaalde rechten met betrekking tot de bescherming van hun privacy. Neem dit ook op in jouw privacyverklaring en zorg voor een interne klachtenprocedure. Geef ook aan waar de consument terecht kan wanneer je er samen niet uitkomt.

 

Wanneer je wenst kan ik een privacyverklaring voor je opstellen. Wanneer je al een privacyverklaring hebt kan ik deze voor jou beoordelen. Neem nu contact op voor meer informatie.