Home » Rechtsgebieden » Huurrecht » Huurverhoging

Huurverhoging

 

Sociale huurwoning

 

De laatste jaren is de huurverhoging voor sociale huurwoningen inkomensafhankelijk. Ieder jaar worden de maximum percentages vastgesteld. Nu kan het natuurlijk zijn dat u niet akkoord gaat met de huurverhoging als de verhuurder bijvoorbeeld de huur teveel verhoogt of als uw inkomen is gedaald. Dit kunt u aankaarten bij de verhuurder. Mocht hij niet akkoord gaan dan kunt u eventueel de Huurcommissie inschakelen.

 

Huurrecht, huurverhoging, sociale huurwoning, bezwaar huurverhoging, maximum huurverhoging, indexeringsclausule, vrije sector, juridisch advies

Voor 2018 is het percentage huurverhoging vastgesteld op 3,9 % bij een huishoudinkomen van minder dan €41.056. Bij een hoger huishoudinkomen mag uw huur met maximaal 5,4 % omhoog, tenzij:

 • minstens 1 van de bewoners de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • er 4 of meer personen in de woning wonen;

Voor deze groepen geldt het maximumpercentage van 3,9%. 

 

Een andere uitzondering geldt voor bewoners van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats. Hierbij mag de huur maximaal 2,9 % omhoog. Het inkomen is in deze gevallen niet relevant.

 

Bezwaar

 

Als u het niet eens bent met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging in de sociale sector kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken:

 

Huurrecht, huurverhoging, bezwaar huurverhoging, inkomensafhankelijke huurverhoging, maximum huurprijs

 

 • De huurverhoging is meer dan het vastgestelde maximum;
 • De huur wordt meer dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • Het voorstel bevat fouten over bijvoorbeeld de ingangsdatum;
 • De huur is in de afgelopen 12 maanden als eens verhoogd;
 • Het voorstel is te laat verstuurd, namelijk minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum;
 • De huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie en de ernstige onderhoudsgebreken zijn nog niet verholpen;
 • Het gaat om all-in huur, waarbij de kale huurprijs niet bekend is;
 • Het inkomen is te laag of is gedaald;
 • Minstens 1 van de bewoners heeft de AOW leeftijd bereikt;
 • Er wonen 4 of meer mensen in de woning;
 • U heeft een beperking of bent chronisch ziek;

 

U kunt uw bezwaar indienen bij de verhuurder. Komt u er samen niet uit dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. 

 

Vrije sector

 

Voor woningen in de vrije sector geldt de maximum huurverhoging echter niet. Verhuurders mogen dan zelf weten hoe sterk zij de huur laten stijgen. Dit is alleen beperkt wanneer in het huurcontract de zogenaamde indexeringsclausule staat. Daarmee wordt in het contract bepaald met welk percentage de huur ieder jaar stijgt. Is dit het geval dan moet de verhuurder zich hieraan houden. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u naar de rechter stappen.

 

Bel nu voor hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen de huurverhoging!