Home » Rechtsgebieden » Bouwrecht » Aansprakelijkheid aannemer

Aansprakelijkheid aannemer

 

Wellicht kent u het wel. U geeft een opdracht aan een aannemer voor de verbouwing van uw woning. Of het nu de renovatie van uw wc is of het maken van een aanbouw aan uw woning. U wilt natuurlijk dat er goed werk wordt geleverd. Het kan echter voorkomen dat er problemen ontstaan, omdat de aannemer zijn werk niet goed doet bijvoorbeeld. U heeft er dan niet veel vertrouwen meer in dat de aannemer dit netjes oplost. U bent al gauw geneigd om een derde in te schakelen en de kosten te verhalen op uw aannemer. Een begrijpelijke reactie, maar helaas niet de juiste. Hoe moet het dan wel?

 

Bouwrecht, aansprakelijkheid aannemer, ingebrekestelling, juridisch advies

Het is van belang om goede afspraken te maken. Zorg dat deze zoveel mogelijk worden vastgelegd. Mondelinge afspraken zijn veel moeilijker te bewijzen dan schriftelijke. Bespreek het met uw aannemer als u tegen problemen aanloopt. Meestal zullen zij dit zonder problemen oplossen. Gebeurt dit niet dan kunt u de volgende stappen nemen.

 

De eerste stap is dat u de aannemer de gelegenheid geeft de gebreken te herstellen. U kunt hiertoe een ingebrekestelling sturen. Het is belangrijk dat u de aannemer een redelijke termijn geeft om het probleem op te lossen. Als de aannemer het probleem niet kan oplossen, mag u op zijn kosten een derde inschakelen. U mag ook in overleg met de aannemer een derde inschakelen om advies te vragen. Met dit advies kan uw aannemer alsnog het probleem oplossen.

 

Als de aannemer weigert het probleem op te lossen nadat u deze stappen hebt doorlopen, dan staat het u vrij een derde in te schakelen en kunt u de kosten op de aannemer verhalen. Wanneer u een derde inschakelt zonder overleg met uw aannemer bent u verantwoordelijk voor zowel de kosten voor de aannemer als de kosten voor de ingeschakelde derde. Vraag tijdig advies bij problemen met uw aannemer!