Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

 

vaststellingsovereenkomst, ontslag, vaststellingsovereenkomst bij ziekte, uitkering en vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding, ontslagvergoeding, niet eens met vaststellingsovereenkomst, controleren vaststellingsovereenkomst, vaststellingsovereenk

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen via wederzijds goedvinden. Als de werkgever en werknemer het eens zijn over de beëindiging van hun arbeidsrelatie kunnen ze zo de gang naar de rechter voorkomen. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Maar wat moet er nu in een vaststellingsovereenkomst staan? En hoe zit het met het recht op een uitkering?

Hoe ziet een vaststellingsovereenkomst eruit?

Een aantal punten komen altijd terug in de overeenkomst. Denk daarbij aan de gegevens van beide partijen, maar ook de datum van indiensttreding en de functie van de werknemer. Ook de reden van beëindiging is van belang. Het UWV kijkt hiernaar bij het beoordelen van een uitkeringsaanvraag. Andere belangrijke punten zijn de opzegtermijn en ontslagvergoeding.

Naast deze basiselementen kunnen andere dingen geregeld zijn, zoals de opname van vakantiedagen, eventuele vrijstelling van werk, concurrentiebeding, getuigschrift. Meestal is er ook een beding van finale kwijting in opgenomen. Dit houdt in dat er na het tekenen van de overeenkomst niks meer van elkaar gevorderd kan worden.

WW-Uitkering

Wat betreft de WW-uitkering is het van belang dat je niet verwijtbaar werkloos bent. Als je een vaststellingsovereenkomst krijgt hoeft dat niet het geval te zijn. Het is wel van belang dat uit de overeenkomst blijkt dat het initiatief tot beëindiging van je arbeidsrelatie bij de werkgever ligt. Een ander belangrijk punt is dat de opzegtermijn klopt en dat een eventuele ontslagvergoeding is meegenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Mensen krijgen ook weleens een vaststellingsovereenkomst aangeboden bij ziekte. Dit is echter niet in alle gevallen toegestaan. Het is raadzaam om een jurist te raadplegen wanneer je ziek bent en je een vaststellingsovereenkomst hebt gekregen. Gekeken moet worden wat er aan de hand is en of de arbeidsovereenkomst beëindigd mag worden. Dit is vooral van belang met het oog op een eventuele vervolguitkering.

Ontslagvergoeding

Als je langer dan twee jaar in dienst bent geweest en je krijgt een vaststellingsovereenkomst dan kun je recht hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal dienstjaren en het maandsalaris. In principe is het een standaard formule, maar er zijn situaties denkbaar waarin een hogere vergoeding redelijk is.

Onderhandelingen

Het is van belang goed te kijken naar de voorgelegde overeenkomst en advies in te winnen, waar nodig. Als je het niet eens bent met het voorstel van de werkgever kun je er altijd over onderhandelen. Ik kijk graag voor je na of de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen voldoet. Ook kan ik onderhandelen over de voorwaarden. De meeste werkgevers vergoeden de juridische kosten. Neem contact op voor meer informatie!