Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » Opzegtermijn

Opzegtermijn

Als je arbeidsovereenkomst ten einde komt, komt vaak de vraag aan de orde hoe het zit met de opzegtermijn. Wat zijn de opzegtermijnen voor je werkgever of voor jou? Daarvoor zijn verschillende factoren van belang. Denk hierbij aan het aantal dienstjaren of het soort contract. Ook is er een verschil tussen de wettelijke en de contractuele opzegtermijn.

Arbeidsrecht, opzegtermijn, contract, juridisch advies, wettelijke opzegtermijn, opzegtermijn werkgever, opzegtermijn werknemer, opzegtermijn proeftijd, opzegtermijn tijdelijk contract, opzegtermijn vast contract

Proeftijd

Binnen de proeftijd geldt geen opzegtermijn. Hierbij is immers overeengekomen dat zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst meteen kunnen beëindigen. 

Opzeggen tijdelijk contract

Een tijdelijk contract oftewel contract voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum. Op dat moment eindigt het contract. Het kan alleen tussentijds opgezegd worden wanneer daarover afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst. In deze arbeidsovereenkomst kun je de opzegtermijn terugvinden.

Wettelijke opzegtermijn

In de arbeidsovereenkomst of cao worden vaak afspraken gemaakt over de opzegtermijn van de werknemer en/of werkgever. Hierin is geregeld wanneer je moet opzeggen. Wanneer er niks geregeld is in de arbeidsovereenkomst of cao geldt de wettelijke opzegtermijn. 

Opzegtermijn werkgever

Volgens de wettelijke opzegtermijn moet gekeken worden naar het aantal dienstjaren van de werknemer. De werkgever heeft wettelijk gezien de volgende opzegtermijnen:

Arbeidsrecht, opzegtermijn, juridisch advies, wettelijke opzegtermijn, vast contract opzeggen, tijdelijk contract opzeggen, opzeggen tijdens proeftijd
  • Bij minder dan 5 dienstjaren is de opzegtermijn 1 maand
  • Bij 5 tot 10 jaar in dienst is de opzegtermijn 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar in dienst betekent een opzegtermijn van 3 maanden
  • Bij een dienstverband langer dan 15 jaar is de opzegtermijn 4 maanden

De wet gaat ervan uit dat er tegen het einde van de maand wordt opgezegd.  Dit kan anders zijn wanneer er bijvoorbeeld schriftelijk is vastgelegd dat opzegging tegen een andere dag gebeurt.

Berekening dienstjaren

Bij de berekening van het aantal dienstjaren wordt geteld vanaf de eerste dag dat je in dienst was, dus de eerste arbeidsovereenkomst. Als er meerdere arbeidsovereenkomsten zijn geweest, mag er niet meer dan 6 maanden tussen gezeten hebben. Is dat wel het geval dan begin je opnieuw met het tellen van je dienstjaren.

Opzegtermijn werknemer

Voor de werknemer geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand, maar hier kan bij cao of arbeidsovereenkomst van worden afgeweken. Ik kijk graag voor je na welke opzegtermijn voor jou van belang is!

Uitzonderingen

In de arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn. Hierbij is het van belang dat er niet teveel is afgeweken van de wettelijke regeling. De werknemer wordt hier beschermd, doordat de individuele regeling niet teveel in zijn nadeel mag zijn. Ook in bepaalde situaties kan een andere opzegtermijn gelden. Dit geldt bijvoorbeeld als de werkgever een ontslagvergunning heeft of als het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen.

Tot slot

Welke opzegtermijn voor jou geldt ligt aan de gemaakte afspraken. Ik kan voor je nakijken wat in jouw situatie geldt. Ook kan ik je helpen wanneer de werkgever zich niet houdt aan de geldende opzegtermijn. Bel nu voor advies!