Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

 

In sommige arbeidsovereenkomsten is er een concurrentiebeding terug te vinden, waarbij het de werknemer niet is toegestaan na het dienstverband in een vergelijkbare functie werkzaamheden te verrichten in een bepaalde regio. Zo mag een werknemer bijvoorbeeld de eerste twee jaar na afloop van het contract niet werken binnen een straal van 5 kilometer als verkoopadviseur. Dit is nogal beperkend voor de werknemer en moet dus voldoen aan bepaalde eisen.

 

Arbeidsrecht, concurrentiebeding, juridisch advies

Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan is het concurrentiebeding toegestaan wanneer het schriftelijk is overeengekomen en de werknemer meerderjarig is. Een dergelijk beding is in principe niet toegestaan bij een tijdelijk arbeidscontract. Er is echter een uitzondering op deze regel, neergelegd in artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek. Deze geldt indien de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan aantonen. Hij moet dit motiveren in de arbeidsovereenkomst. Zijn belang moet opwegen tegen het nadeel voor de werknemer.

 

Hierbij is het van belang dat het concurrentiebeding redelijk is. Wat als redelijk gezien wordt is niet wettelijk geregeld. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ik kijk graag voor je na of het concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen.