Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht » Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

 

In sommige arbeidsovereenkomsten is er een concurrentiebeding terug te vinden, waarbij de werknemer na zijn dienstverband niet in een vergelijkbare functie mag werken in een bepaalde regio. Je kunt dus niet zomaar voor een andere werkgever gaan werken of je eigen bedrijf beginnen op hetzelfde vakgebied. Zo mag een werknemer bijvoorbeeld de eerste twee jaar na afloop van het contract niet werken binnen een straal van 5 kilometer als verkoopadviseur. 

Redenen voor een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan de nodige beperkingen inhouden. Waarom wordt er dan gebruik van gemaakt? De werkgever probeert hierbij vaak zijn belangen te beschermen. Hij wil niet dat alle kennis die je hebt opgebouwd bij de concurrent terecht komt. Je hebt immers veel geleerd over het bedrijf, zowel inhoudelijk als de werkwijze. Misschien heb je zelfs relaties opgebouwd die je mee zou nemen naar het andere bedrijf. Dit is allemaal heel begrijpelijk maar het staat recht tegenover het belang van de werknemer en zijn vrije keuze van arbeid.

 

Arbeidsrecht, concurrentiebeding, juridisch advies, eisen concurrentiebeding, geldigheid concurentiebeding, gevolgen concurrentiebeding, houden aan concurrentiebeding, boete concurrentiebeding, concurrentiebeding tijdelijk contract, concurrentiebeding omz

Eisen aan het concurrentiebeding

Contract voor onbepaalde tijd

Het concurrentiebeding is nogal beperkend voor de werknemer en moet dus voldoen aan bepaalde eisen. Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan is het concurrentiebeding toegestaan wanneer het schriftelijk is overeengekomen en de werknemer meerderjarig is. Het is niet voldoende als het in de cao staat. Het moet gaan om een individuele verklaring, zoals een arbeidsovereenkomst. In de cao kunnen wel aanvullende voorwaarden staan omtrent het concurrentiebeding.

Contract voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding is in principe niet toegestaan bij een tijdelijk arbeidscontract. Er is echter een uitzondering op deze regel, neergelegd in artikel 7:653 Burgerlijk Wetboek. Deze geldt indien de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang kan aantonen. Hij moet dit motiveren in de arbeidsovereenkomst. Zijn belang moet opwegen tegen het nadeel voor de werknemer. Hierbij is het van belang dat het concurrentiebeding redelijk is. Wat als redelijk gezien wordt is niet wettelijk geregeld. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ik kijk graag voor je na of het concurrentiebeding in jouw arbeidsovereenkomst voldoet aan de eisen.

Wat kun je doen tegen een concurrentiebeding?

Als je je contract nog niet getekend hebt kun je het natuurlijk meenemen in je onderhandelingen. Heb je wel al getekend? Dan is het de vraag hoe je het concurrentiebeding kunt omzeilen. Het is raadzaam eerst in gesprek te gaan met de werkgever. Vaak heeft de werkgever er geen problemen mee dat je overstapt en past hij het concurrentiebeding aan. Als jullie er niet uitkomen zou je naar de rechter kunnen gaan. De rechter kan een concurrentiebeding (deels) vernietigen. Dit kan het geval zijn wanneer je onbillijk wordt benadeeld in de mogelijkheid ergens anders te gaan werken.

Gevolgen van het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is bedoeld om de werkgever te beschermen. Als je je er niet aan houdt, dan kan het zijn dat je een boete opgelegd krijgt. Dit is meestal geregeld in het boetebeding in de arbeidsovereenkomst. Ook kan hij bij de rechter nakoming van de afspraak vorderen met een eventuele dwangsom. Verder kan de werkgever schadevergoeding vorderen. Dit wordt anders wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar handelt. In dat geval kan hij je niet houden aan het concurrentiebeding.

Vergoeding

Als je je wel aan het concurrentiebeding hebt gehouden, maar dit beding belemmert je in ernstige mate, dan kan het zijn dat de werkgever je een vergoeding verschuldigd is. Dit geldt zolang het concurrentiebeding geldig is en je zelf niet ernstig verwijtbaar hebt gehandeld.

Tot slot

Als het gaat om het concurrentiebeding gaat het vaak om een belangenafweging. Ik kan je hierbij helpen door te kijken of het concurrentiebeding redelijk is. Ook kan ik de procedure bij de rechter voor je voeren om een oordeel te vragen over de geldigheid van het concurrentiebeding, vernietiging ervan of schadevergoeding. Neem contact op voor een afspraak!