Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

 

Arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, opzegtermijn, juridisch advies, advies arbeidsrecht

Concurrentiebeding

 

In sommige contracten is opgenomen dat u niet voor de concurrent mag gaan werken na het einde van het dienstverband. Mag dit wel? Wat is redelijk? Lees verder voor meer informatie.

Opzegtermijn

 

Wat zijn de opzegtermijnen voor uw werkgever of voor u? Daarvoor zijn verschillende factoren van belang. Zit u bijvoorbeeld in uw proeftijd of heeft u een contract voor een bepaalde tijd of zelfs een contract voor onbepaalde tijd? Klik verder voor de verschillende opties.

 

Verlof

 

Veel verlof is wettelijk geregeld, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Andere soorten verlof kunnen geregeld zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan verlof voor een doktersbezoek of een verhuizing. En hoe zit het met de feestdagen? Wilt u weten waar u recht op heeft? Laat het weten!