Home » Rechtsgebieden » Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

 

Arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, opzegtermijn, juridisch advies, advies arbeidsrecht

Concurrentiebeding

In sommige contracten is opgenomen dat je niet voor de concurrent mag gaan werken na het einde van het dienstverband. Mag dit wel? Wat is redelijk? Lees verder voor meer informatie.

Opzegtermijn

Wat zijn de opzegtermijnen voor je werkgever of voor jou? Daarvoor zijn verschillende factoren van belang. Zit je bijvoorbeeld in je proeftijd of heb je een contract voor bepaalde tijd of zelfs een contract voor onbepaalde tijd? Klik verder voor de verschillende opties.

Vaststellingsovereenkomst

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen via wederzijds goedvinden. Als de werkgever en werknemer het eens zijn over de beëindiging van hun arbeidsrelatie kunnen ze zo de gang naar de rechter voorkomen. Er wordt dan een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Maar wat moet er nu in een vaststellingsovereenkomst staan? En hoe zit het met het recht op een uitkering? Lees meer of vraag om informatie!

Verlof

Veel verlof is wettelijk geregeld, zoals ouderschapsverlof of zorgverlof. Andere soorten verlof kunnen geregeld zijn in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan verlof voor een doktersbezoek of een verhuizing. En hoe zit het met de feestdagen? Wil je weten waar je recht op hebt? Laat het weten!