Home » Privacystatement

Privacy

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Nancy ter Elst Juridisch advies, Koningin Julianastraat 5b te Baarlo, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71170456.

 

Voor mij is betrouwbaarheid essentieel. Goed omgaan met jouw persoonlijke gegevens en respect voor jouw privacy zijn daar een belangrijk onderdeel van. Hieronder vind je meer informatie over hoe ik omga met jouw gegevens.

 

Wanneer je verzoekt om mijn diensten, vraag ik jou om persoonsgegevens te verstrekken. Denk dan aan jouw naam en adres voor het maken van een factuur, maar ook aan jouw telefoonnummer en e-mailadres om contact te kunnen hebben over je zaak.  Verder verzoek ik je eventueel om stukken die nodig zijn in het kader van juridische dienstverlening. Welke stukken dit zijn is afhankelijk van het verzoek dat je mij doet. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de overeenkomst waar je vragen over hebt of de statuten van jouw vereniging. Soms heb ik loonstrookjes nodig om te berekenen waar je recht op hebt. Dit verschilt per situatie en ik zal er alleen om vragen als het noodzakelijk is voor de behandeling van jouw verzoek. Ik zal je in mijn verzoek ook aangeven waarom ik de gegevens nodig heb. Je kunt ervoor kiezen om me deze gegevens niet te verschaffen. Dit kan echter de kwaliteit van mijn advies of de kansen in jouw zaak verminderen.

 

Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen in mijn systeem en beschermd met een wachtwoord. De gegevens worden alleen gebruikt om mijn diensten aan jou te leveren. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens. Ik verstrek jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ik een expert moet inschakelen voor een goede afhandeling van jouw zaak. Ik zal alleen met jouw goedkeuring noodzakelijke informatie overleggen aan deze partij.

 

Zoals je ziet gebruik ik jouw gegevens alleen met jouw toestemming en alleen voor zover dat voortvloeit uit onze overeenkomst. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid jouw toestemming in te trekken, jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Ook kun je jouw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere dienstverlener. Je kunt hiervoor altijd contact met me opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail via info@nancyterelstjuridischadvies.nl.

 

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan nodig is. In ieder geval niet langer dan de volledige afwikkeling van mijn diensten aan jou en de betaling daarvan, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze langer te bewaren.

 

Op de website www.nancyterelstjuridischadvies.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden alleen gebruikt voor de statistieken. Data wordt geanonimiseerd. Ik neem passende maatregelen om misbruik te voorkomen. De website maakt gebruik van een veilige Https verbinding en een betrouwbaar SSL-Certificaat zodat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van anonieme IP-adressen voor de analyse van bezoekgedrag.

 

Mijn website wordt gehost door JouwWeb. JouwWeb maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het is Google niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Na 26 maanden worden deze gegevens verwijderd. Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt voor analyse doeleinden (het bepalen van het aantal bezoekers , populaire pagina's en verkeersbronnen).

 

Indien je een klacht hebt over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, kun je dit altijd bij mij aankaarten. Ik zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken reageren. Samen kijken we dan naar een oplossing. Mocht  je daar niet mee akkoord gaan dan staat de klachtenprocedure open via de rechtbank. Meer informatie vind je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.