Home » Privacystatement

Privacy

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Nancy ter Elst Juridisch advies, Koningin Julianastraat 5b te Baarlo, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71170456.

 

Voor mij is betrouwbaarheid essentieel. Goed omgaan met uw persoonlijke gegevens en respect voor uw privacy zijn daar een belangrijk onderdeel van. Hieronder vindt u meer informatie over hoe ik omga met uw gegevens.

 

Wanneer u verzoekt om mijn diensten, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Denk dan aan uw naam en adres voor het maken van een factuur, maar ook aan uw telefoonnummer en e-mailadres om contact te kunnen hebben over uw zaak.  Verder verzoek ik u eventueel om stukken die nodig in het kader van juridische dienstverlening. Welke stukken dit zijn is afhankelijk van het verzoek dat u mij doet. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de overeenkomst waar u vragen over heeft of de statuten van uw vereniging. Soms heb ik loonstrookjes nodig om te berekenen waar u recht op heeft. Dit verschilt per situatie en ik zal er alleen om vragen als het noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoek. Ik zal u in mijn verzoek ook aangeven waarom ik de gegevens nodig heb. U kunt ervoor kiezen om me deze gegevens niet te verschaffen. Dit kan echter de kwaliteit van mijn advies of de kansen in uw zaak verminderen.

 

Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen in mijn systeem en beschermd met een wachtwoord. De gegevens worden alleen gebruikt om mijn diensten aan u te leveren. Ik ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens. Ik verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ik een expert moet inschakelen voor een goede afhandeling van uw zaak. Ik zal alleen met uw goedkeuring noodzakelijke informatie overleggen aan deze partij.

 

Zoals u ziet gebruik ik uw gegevens alleen met uw toestemming en alleen voor zover dat voortvloeit uit onze overeenkomst. U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Ook kunt u uw gegevens opvragen om ze mee te nemen naar een andere dienstverlener. U kunt hiervoor altijd contact met me opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail via info@nancyterelstjuridischadvies.nl.

 

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig is. In ieder geval niet langer dan de volledige afwikkeling van mijn diensten aan u en de betaling daarvan, tenzij ik wettelijk verplicht ben ze langer te bewaren.

 

Op de website www.nancyterelstjuridischadvies.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden alleen gebruikt voor de statistieken. Data wordt geanonimiseerd. Ik neem passende maatregelen om misbruik te voorkomen. De website maakt gebruik van een veilige Https verbinding en een betrouwbaar SSL Certificaat zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van anonieme IP-adressen voor de analyse van bezoekgedrag.

 

Mijn website wordt gehost door JouwWeb. JouwWeb maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het is Google niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Na 26 maanden worden deze gegevens verwijderd. Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt voor analyse doeleinden (het bepalen van het aantal bezoekers , populaire pagina's en verkeersbronnen).

 

Indien u een klacht heeft over hoe ik met uw persoonsgegevens omga, kunt u dit altijd bij mij aankaarten. Ik zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken reageren. Samen kijken we dan naar een oplossing. Mocht  u daar niet mee akkoord gaan dan staat de klachtenprocedure open via de rechtbank. Meer informatie vindt u op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarvoor deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.