Home » Nieuws » Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer!

Gepubliceerd op 30 november 2018 om 10:14

Veiligheid staat voorop bij veel mensen, maar hoe bereik je dat nu? Als moderator bij Burgertop Limburg ging ik met mensen in gesprek hierover.

Betrokkenheid

Mensen zijn heel betrokken en enthousiast bleek hier. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het niet alleen de overheid is die hierin een rol speelt, maar dat met name de mensen zelf betrokken willen zijn. Ze willen graag meedenken, of het nu gaat om besluitvorming of de uitvoering ervan. Ze hebben veel ideeën en willen hierin serieus genomen worden. Er zullen vanuit de provincie burgerpanels gevormd worden om hier verdere invulling aan te geven. Zie onderstaande link voor meer informatie:

http://www.burgertoplimburg2018.nl/

Wat kun je zelf doen?

Mensen gaven aan dat niet alleen de overheid actie moet ondernemen maar ze willen ook zelf een grotere verantwoordelijkheid. Ze willen meer met elkaar in gesprek gaan, maar ook elkaar aanspreken op gedrag. Er zijn al een aantal goede initiatieven om een gevoel van veiligheid te creëren. Denk hierbij aan de initiatieven voor buurtpreventie, maar ook zelf het goede voorbeeld geven. Een ander belangrijk middel is bemiddeling. Binnen onze samenleving, maar ook binnen de rechtspraak wordt hier steeds meer ruimte aan gegeven.


«