Home » Nieuws » Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging

Gepubliceerd op 15 mei 2018 12:38

Op 1 juli dit jaar komt er voor veel mensen weer een huurverhoging aan. Voor de sociale huurwoningen geldt een maximumpercentage waarmee de huur verhoogd mag worden. Dit percentage hangt samen met uw inkomen van 2016.

 

Bij een huishoudinkomen van minder dan €41.056 mag uw huur met maximaal 3,9 % stijgen. Bij een hoger huishoudinkomen mag uw huur met maximaal 5,4 % omhoog, tenzij:

 • minstens 1 van de bewoners de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • er 4 of meer personen in de woning wonen;

Voor deze groepen geldt het maximumpercentage van 3,9%. 

 

Een andere uitzondering geldt voor bewoners van een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats. Hierbij mag de huur maximaal 2,9 % omhoog. Het inkomen is in deze gevallen niet relevant.

 

Voor woningen in de vrije sector geldt de maximum huurverhoging echter niet. Verhuurders mogen dan zelf weten hoe sterk zij de huur laten stijgen. Dit is alleen beperkt wanneer in het huurcontract de zogenaamde indexeringsclausule staat. Daarmee wordt in het contract bepaald met welk percentage de huur ieder jaar stijgt.

Als u het niet eens bent met de (inkomensafhankelijke) huurverhoging in de sociale sector kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken:

 

 • De huurverhoging is meer dan het vastgestelde maximum;
 • De huur wordt meer dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • Het voorstel bevat fouten over bijvoorbeeld de ingangsdatum;
 • De huur is in de afgelopen 12 maanden als eens verhoogd;
 • Het voorstel is te laat verstuurd, namelijk minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum;
 • De huur is tijdelijk verlaagd door de Huurcommissie en de ernstige onderhoudsgebreken zijn nog niet verholpen;
 • Het gaat om all-in huur, waarbij de kale huurprijs niet bekend is;
 • Het inkomen is te laag of is gedaald;
 • Minstens 1 van de bewoners heeft de AOW leeftijd bereikt;
 • Er wonen 4 of meer mensen in de woning;
 • U heeft een beperking of bent chronisch ziek;

 

U kunt uw bezwaar indienen bij de verhuurder. Komt u er samen niet uit dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Wanneer u in bezwaar wilt gaan tegen een huurverhoging in de vrije sector dan kunt u dit indienen bij de rechtbank.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.